zondag 2 maart 2014

Klein, wit en mooi

Klein als je bent,
je schoonheid onbegrensd,
blijf stil verwonderd kijken,
hoe je schoonheid mij weet te bereiken.